top of page

MŠMT se postavilo za učebnici Soudobé dějiny

"... Neshledali jsme v učebních materiálech závažné chyby a domníváme se, že výhrady ÚSTR pramení spíše z nepochopení či přímo nepřijetí metodologického východiska učebnice..." uvádí se ve vyjádření MŠMT.

Fotografie krajiny v černobílem provedení.

„Nedávejme dětem hotové příběhy, které jim říkají dospělí,
ale dejme jim nástroje, aby si mohly kriticky vytvořit svůj vlastní vztah k minulosti.“ 

Soudobé dějiny jsou pro žáky z hlediska probíraných témat dějepisu zásadním obdobím. Pojďme je učit jinak, inovativně, badatelsky a bez předsudků. Seznamte se s novou učebnicí SOUDOBÉ DĚJINY, která vznikla ve spolupráci s odborníky z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Autorský tým ÚSTR

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D., hlavní autor

Didaktik, lektor a historik. Učil na několika pražských gymnáziích, působil v Ústavu pro studium totalitních režimů a v současnosti pracuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se především využití audiovizuálních materiálů ve výuce.

Mgr. Roman Anýž, doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D., Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.,
Mgr. Václav Sixta, Ph.D., Mgr. Peter Sokol, Mgr. Bohumil Melichar

Odborní konzultanti

Kateřina Čapková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Pavlína Dimova, PhDr. Milan Ducháček, Ph.D., 
Mgr. Michala Hlaváčová, Mgr. Jakub Jareš, Ph.D., Bc. Tereza Jermanová, M.A., Ph.D., 
Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D., prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., PhDr. Jan Koura, Ph.D., 
Martin Kožíšek, PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, Ph.D., 
doc. Mgr. Rudolf Kučera, Ph.D., Mgr. Josef Märc, doc. Mgr. Jan Mervart, Ph.D., Mgr. Anna Míšková, 
PhDr. Boris Mosković, Bc. Jakub Múčka, doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D., PhDr. Jiří Noha, 
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., Mgr. Jiří Růžička, Ph.D., doc. Mgr. Helena Sadílková, Ph.D., 
doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D., Mgr. Martin Štefek, Ph.D., PhDr. Radka Šustrová, Ph.D., 
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Weiss, MA, Ph.D. 

Autorky genderové analýzy
Mgr. Johana Jonáková, Markéta Štěpánová, DiS.
Pilotní školy (pilotující učitelé/učitelky):
Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, Velký Beranov (Mgr. Iva Horsáková); Základní škola Velvary, Velvary (Mgr. Daniel Petrášek); Základní škola Vratislavova, Praha (Mgr. Benedikt Pinc); Gymnázium Blovice, Blovice (Mgr. Dagmar Dindová); 
Gymnázium Přírodní škola, Praha (Mgr. Tereza Průšová) 
Recenzenti MŠMT
PaedDr. František Parkan, Mgr. Pavel Martinovský 
bottom of page