top of page
úvodka.png

SOUDOBÉ DĚJINY

Badatelská koncepce soudobých dějin, doporučovaná pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, bourá zaběhnutý stereotyp tradiční hodiny, kde hlavním aktérem je učitel a žák, vyjma testů a zkoušení, jen pasivně naslouchá. Při využití badatelské metody vytváří většinu výuky žáci a učitel je spíše moderátorem, jenž se doptává, vede je správným směrem a na konci hodiny společně naleznou odpovědi na úvodní badatelskou otázku.

Ano, odpovědí může být více, není vždy jen jedna správná. A žáky baví je hledat, neboť je pro ně výzvou nalézat smysl historie a postupně chápat, že moderní dějiny jsou i naše současnost, a zároveň si užívají zájem učitele o jejich osobní názory.

 

Jak to víme?

Tuto metodu jsme společně s ÚSTR vytvářeli téměř pět let, v jejímž průběhu jsme ji i pilotovali na vybraných školách. Stejné závěry nám poskytla i zpětná vazba z pilotního projektu NPI „Dějepis+“, jehož jsme partnerem. 

 

Chcete i Vy zažít pocit učit soudobé dějiny jinak?

Pojďte do toho s námi! Naše revoluční metoda, kterou považuje MŠMT za perspektivní a usiluje o její rozšíření, získala v lednu 2022 doložku MŠMT. Není nic snazšího než využít kompletní sadu našich vzdělávacích materiálů – badatelskou učebnici, pracovní sešit a metodickou podporu v podobě příručky učitele, ale i bezplatný online kurz či osobní konzultaci s našimi odbornými konzultanty.

bottom of page