top of page

HistoryLab

HistoryLab je nejdůležitějším digitálním prvkem učebnice. HistoryLab a učebnici je třeba vnímat jako vzájemně se doplňující platformy, které využívají stejná metodologická východiska a metodické přístupy.

 

Tato aplikace umožňuje žákům interaktivní přístup k pramenům a rozvíjí jejich schopnost prameny analyzovat. Formy práce s HistoryLabem jsou různé, můžete využít model práce se třídou, kdy aplikaci pouštíte přes dataprojektor nebo mohou žáci pracovat ve skupinkách či samostatně, podle toho, zda je ve třídě dostatek počítačů či notebooků.

 

 

Čtvrtina kapitol z učebnice je založena na práci s HistoryLabem jako hlavním zdrojem. HistoryLabová cvičení ale najdete ve všech kapitolách a můžete je využít jako rozšiřující cvičení, případně zadat jako domácí úkol.

Aplikace HistoryLab podporuje badatelskou výuku s historickými prameny v dějepise. Zaměřuje se na 20. století. Nabízí učitelům a žákům bezpečné prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat a nebát se chyby. Díky tomu si hravou formou osvojují dovednosti a principy historického myšlení, čímž rozvíjejí svou historickou gramotnost.

Aplikace HistoryLab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR. Na vývoji aplikace spolupracuje od roku 2016 řada institucí včetně Nakladatelství Fraus, které usilují o efektivní využití digitálních technologií při inovaci výuky dějepisu. Mimo rámec projektu TAČR spolupracují s konsorciem i další partneři (např. Český rozhlas).

bottom of page