top of page

Badatelský pracovní sešit

Struktura a seřazení úloh v pracovním sešitu je vlastně plánem hodiny. Pracovní sešit žákům usnadňuje práci se zdroji a může nahradit klasický sešit na poznámky.

 

Přidanou hodnotou sešitu je jeho grafické ztvárnění a využití schémat pro ucelenější přemýšlení o badatelské otázce. Žák doplňuje tabulky, myšlenkové mapy, organizační schémata, podtrhává, kroužkuje, propojuje. Nejde ovšem o samoúčelné hry. “Hravost” a “zábavnost” není cílem, pracovní sešit poskytuje žákům “lešení”, které jim pomáhá dosáhnout odpovědí na dílčí úkoly a připravit je pro odpověď na badatelskou otázku. Žák dostává dostatek prostoru pro argumentaci, proč a jak dospěl ke svému poznání.

 

Na konci každé kapitoly najde žák sebehodnoticí prvek. Zpravidla má podobu check listu, v němž žák reflektuje, jaké úrovně ze svého pohledu dosáhl. Doporučujeme s tímto prvkem pracovat jako pomocníkem při sledování pokroku žáka při rozvoji historického myšlení.

 

Stejně jako učebnice, i pracovní sešity jsou hybridní. Obsahují QR kódy, které umožňují rychlejší přístup ke zdrojům, které se nacházejí na internetu.

Badatelský pracovní sešit je vždy doplňkem badatelské učebnice a není určen k samostatnému využití.

bottom of page