top of page

FAQ – Často kladené otázky 

Čím se badatelská učebnice dějepisu liší od ostatních?

V badatelské učebnici nenajdete výklad s faktografií zakončený několika úkoly a dalšími úkoly v pracovním sešitě ani zvýrazněná „klíčová slova“, která by předjímala směr interpretace, či shrnutí tématu nebo přehled nejdůležitějších dat. V badatelské učebnici najdete zdroje, se kterými žáci pracují a díky kterým informace získávají. Pracovní sešit nepřináší další úkoly k procvičování, ale obsahuje rozšiřující úkoly ke zdrojům, které žákům pomáhají se zdroji pracovat. 

Nemám zkušenosti s badatelským pojetím výuky. Kde najdu pomoc?

Doporučujeme nejprve prostudovat část věnovanou koncepci badatelské řady a poté se případně obrátit na naše odborné konzultanty či Zákaznický servis.

Jak mám hodnotit práci žáků v badatelských hodinách?

V hodnocení by se mělo vycházet z úrovně odpovědi na badatelskou otázku. Návrh na hodnocení každé badatelské otázky nabízí příručka učitele. 

Někteří učitelé z celoroční pilotáže si však našli i jinou cestu – vycházeli z práce se zdroji, tedy s úrovní vyplnění všech částí pracovního sešitu. 

Proč začínáte s badatelskou řadou učebnic dějepisu odzadu, Soudobými dějinami pro 9. ročník?

Probíhající revize RVP, s nimiž souvisí redukce učiva, směřuje u dějepisu k větší podpoře soudobých dějin, a proto jsme badatelskou řadu začali právě dějepisem pro 9. ročník. Toto směřování podporuje i MŠMT prostřednictvím projektu Dějepis+. 

Byla učebnice před vydáním odpilotována? Na jakých typech škol pilotáž proběhla?

Pilotáž probíhala v průběhu školního roku 2020/2021 na 4 základních školách a na 1 víceletém gymnáziu. Přehled pilotních škol a jejich reference naleznete zde.

Lze tuto učebnici využít i na střední škole?

Učebnici Soudobé dějiny lze určitě využít i na střední škole – na gymnáziích předpokládáme zvládnutí všech zdrojů, u odborných středních škol si lze využití zdrojů uzpůsobovat.

Musím s dětmi splnit všechny úkoly z dané kapitoly?

Zdroje jsou vybírány tak, aby i s pomocí jediného z nich žák dokázal zodpovědět úvodní badatelskou otázku s tím, že úroveň jejího zodpovězení bude s největší pravděpodobností nízká (viz příručka učitele, část III. Hodnocení badatelské otázky). Čím více zdrojů tedy zvládnete v hodině projít a splnit k nim úkoly, tím vyšší úrovně žáci dosáhnou a lépe tématu porozumí. Ale určitě to neznamená, že pouze projitím všech zdrojů žáci dosáhnou nejvyšší úrovně porozumění.

bottom of page