top of page

Příručka učitele badatelského dějepisu

​Užitečným pomocníkem v práci s učebnicí pro vás bude příručka učitele. Kromě obvyklých prvků, které takové příručky standardně obsahují, jako jsou stanovení vzdělávacích cílů, vazba na kurikulum, či doporučený postup zde najdete i méně tradiční informace, jako způsob, jak v daném případě budovat historickou gramotnost žáků, či vazby na očekávané výstupy RVP ZV.

 

Součástí příručky je i stanovení hodnotících kritérií pro odpověď na badatelskou otázku. Zpravidla se stanovuje několik úrovní odpovědi na badatelskou otázku (základní, střední, rozvinutá/pokročilá), každá úroveň je charakterizována a je k ní přiřazen modelový příklad žákovské odpovědi. To se může stát užitečným vodítkem pro hodnocení badatelské výuky a východiskem pro formulování vlastních hodnoticích kritérií.

Příručka učitele vám pomůže badatelsky orientovanou výuku zvládnout s lehkostí. 

bottom of page