top of page

Badatelský dějepis pro 9. ročník

100602.jpg
100916.jpg

Učebnice je v naší zemi výraznou inovací, neboť vychází z konstruktivistického přístupu založeného na interpretaci pramenů a práci se zdroji, rozvíjí historickou gramotnost a slouží k tvořivé a badatelské práci. 

V badatelském přístupu k výuce se učitel stává moderátorem hodiny a hlavními aktéry jsou žáci, kteří prací s jednotlivými zdroji hledají odpověď na badatelskou otázku, jež uvozuje každou kapitolu

Badatelská učebnice Soudobých dějin, určená pro 9. ročník základních škola a víceletá gymnázia, provází dějinami od konce první světové války až po události 21. století bez stránek přeplněných fakty a v souvislostech, které jsou potřebné nejen k pochopení historie, ale i ke vztahu událostí historických a současných.

100600.jpg

Sada pro výuku Soudobých dějin obsahuje

100916.jpg

Soudobé dějiny – badatelský pracovní sešit dějepisu pro
9. ročník, 2. vydání

100602.jpg

Soudobé dějiny – příručka učitele badatelského dějepisu

100600_edited.jpg

Soudobé dějiny – interaktivní učebnice Flexibooks

Soudobé dějiny – badatelská učebnice dějepisu pro 9. ročník

6. ročník vyjde již letos na jaře!

Chcete vědět přesné datum? Zapište se ke sledování našich newsletterů.

Děkujeme za vyplnění!
bottom of page