top of page
Památník drahotice.png

Reference 

Mgr. Benedikt Pinc
ZŠ Vratislavova

Mgr. Daniel Petrášek
ZŠ Velvary

„Je to skutečný vzdělávací systém pro 21. století. Pro učitele je práce s tímto systémem velice příjemná a podklady jsou vytvořeny tak, aby učitele vedly intuitivně. Učitel má díky bohatosti podkladů a zdrojů možnost využívat více přístupů k hodině, a i pro něj je tak tvorba vyučovací hodiny s tímto systémem snadná, příjemná a tvůrčí. Žáci práci v tomto výukovém prostředí doslova milovali a na hodiny se těšili.“

Nový systém výuky dějepisu pro 9. ročník, jehož pilotní projekt jsem měl možnost v loňském roce vést, ve mně zanechal výhradně pozitivní dojmy. Jedná se o moderní koncept důsledné provázanosti bohatě ilustrované učebnice, propracovaného pracovního sešitu a pestrého multimediálního rozhraní – společně s vynikající metodickou příručkou, který zajišťuje komplexní pokrytí vzdělávacích požadavků na hodiny dějepisu pro 9. ročník i na jejich přípravu. Tato nová, revoluční koncepce výuky je zaměřena na rozvoj myšlení a tvůrčích dovedností žáků. Skvěle podchycuje požadavek na analytické a kritické čtení i další kompetence. Je to skutečný vzdělávací systém pro 21. století. Pro učitele je práce s tímto systémem velice příjemná a podklady jsou vytvořeny tak, aby učitele vedly intuitivně. Učitel má díky bohatosti podkladů a zdrojů možnost využívat více přístupů k hodině, a i pro něj je tak tvorba vyučovací hodiny s tímto systémem snadná, příjemná a tvůrčí. Žáci práci v tomto výukovém prostředí doslova milovali a na hodiny se těšili. Ano, zpočátku byli žáci překvapeni tím, že se prakticky celou hodinu musí plně soustředit a aktivně pracovat. Záhy však dobře přijali a pochopili systém práce v novém prostředí a vznášeli požadavky na podobný styl i v jiných předmětech. Osobně jsem přesvědčen, že nový výukový systém dějepisu pro 9. ročník je jedním z nejlepších pomocníků učitele, se kterým jsem kdy měl možnost pracovat, a byl bych potěšen, kdybych měl v budoucnu možnost spolupracovat s autory i při tvorbě podobných systémů pro nižší ročníky, případně i pro jiné předměty.

Mgr. Dagmar Dindová

ZŠ Blovice

Žáci shodně potvrdili, že je práce s badatelskou učebnicí baví mnohem více.

Mně učebnice ulehčila při přípravě, protože odpadlo vyhledávání videoukázek a textů vhodných do výuky.

Učebnici jsem měla možnost si ozkoušet i se svými žáky v průběhu online vyučování i naživo. Zvídavé žáky opravdu povzbudila k řešení problémů a diskusi. Pečliví žáci uvítali možnost rozepsat se v pracovním sešitě. Některým žákům občas vadilo, že jsou nuceni neustále přemýšlet, a našli se i tací, které zapisování poznatků obtěžovalo, ale při porovnávání této učebnice s běžnými učebnicemi žáci shodně potvrdili, že je práce s badatelskou učebnicí baví mnohem více.

Mně učebnice ulehčila při přípravě, protože odpadlo vyhledávání videoukázek a textů vhodných do výuky. V učebnici nechyběly ani výkladové texty, které jsem ovšem často doplňovala o další informace, protože mi přišly příliš stručné. Na učebnici jsem také velmi ocenila její zaměření na dějiny každodennosti a pochopení dějin z hlediska jejich současníků.

Mgr. Iva Horsáková
ZŠ Velký Beranov

„Výběr textů a cvičení je skutečně pestrý a skvělým počinem je i digitální aplikace HistoryLab, která umožňuje snadné vyhledání historických fotografií, dokumentů, zvukových nahrávek nebo map. Doufám, že tuto unikátní a netradiční pomůcku ocení mnoho učitelů, ale především žáků a studentů, kteří chtějí o historii přemýšlet, a ne se ji jen učit.“

Na badatelskou učebnici Soudobé dějiny jsem se dlouho těšila, protože mi přesně něco takového při hodinách chybělo. Už možnost pilotáže byla zajímavou zkušeností pro mě i moje žáky. Učebnice a metodika mi usnadnily práci s vyhledáváním zajímavých historických pramenů a žákům otevřely zcela nové obzory v pohledu na minulost.  Učebnice a pracovní sešit nabízejí práci s různými historickými prameny, která k dějepisu neodmyslitelně patří. Žáci a studenti získají možnost nahlédnout do minulosti očima obyčejných lidí, mnohdy vrstevníků svých prarodičů. Výběr textů a cvičení je skutečně pestrý a skvělým počinem je i digitální aplikace HistoryLab, která umožňuje snadné vyhledání historických fotografií, dokumentů, zvukových nahrávek nebo map. Doufám, že tuto unikátní a netradiční pomůcku ocení mnoho učitelů, ale především žáků a studentů, kteří chtějí o historii přemýšlet, a ne se ji jen učit. 

Mgr. Tereza Průšová
Přírodní škola Praha

„Nejvíc se mi líbí, že studentky a studenti zaujímají při práci s učebnicí aktivní roli, formulují na základě pramenů vlastní myšlenky a závěry a já jako učitelka jim pouze pomáhám. Celý koncept učebnice je tak v souladu s tím, co považuji za důležité v moderní škole – tvořivý přístup a rozvoj kompetencí studentek a studentů.“

Práce s učebnicí mě baví. Spolu s pracovním sešitem a metodickou příručkou představuje celek, který mi skutečně pomáhá v práci. O badatelsky orientovanou výuku dějepisu jsem se pokoušela už dřív, ale až díky badatelsky pojaté učebnici cítím, že v tom mám podporu. Tohle je první učebnice, kterou skutečně mohu a chci používat. Je to, jako by mi někdo pomáhal s přípravami na hodinu. :) Dějepis v 9. ročníku je díky učebnici jiný, do hodin se dostávají materiály a prameny, které bych já sama nevybrala (např. skvělé video ukázky), takže to obohacuje i mě. Zvyknout si na styl práce s pracovním sešitem a učebnicí chvíli trvá, některé zdroje jsou náročné, ale stojí to za to.

Metodická příručka je první skutečně užitečnou příručkou pro učitele a učitelky, kterou jsem kdy držela v rukou. Díky ní mám jistotu při práci se zdroji v dané kapitole a také mi nabízí využitelná kritéria pro hodnocení studentských prací. Při čtení odpovědí na badatelské otázky můžu lépe než kdy dřív vidět, jak o daných tématech přemýšlí každý jeden člověk ve třídě. 

Nejvíc se mi líbí, že studentky a studenti zaujímají při práci s učebnicí aktivní roli, formulují na základě pramenů vlastní myšlenky a závěry a já jako učitelka jim pouze pomáhám. Celý koncept učebnice je tak v souladu s tím, co považuji za důležité v moderní škole – tvořivý přístup a rozvoj kompetencí studentek a studentů.

bottom of page