top of page
Colourful Pile of Old Books_edited.jpg

Online kurz – Badatelská výuka soudobých dějin

Co je obsahem online kurzu Badatelská výuka soudobých dějin?

  • Principy historického myšlení. Jak ho rozvíjet?

  • Příčina a následek. Proč se události dějí a jaké mají dopady?

  • Trvání a změna. Jak najít logiku ve složitých procesech?

  • Dobové perspektivy. Jak lépe porozumět lidem, kteří žili v minulosti?

  • Vztah k minulosti. K čemu jsou nám dějiny?

  • Práce se zdroji.

ONLINE KURZ

Již proběhlo:

Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří se chtějí seznámit s konceptem historické gramotnosti. Historická gramotnost předpokládá, že žáci a žákyně se neučí pouze znát historická fakta, ale minulost aktivně poznávají. Účelem dějepisného vzdělávání je vysvětlit jim „pravidla hry“ při zacházení s historií mimo školu – v rodině, v širší komunitě, v médiích, v politice.

Cílem semináře je praktické představení konceptu historické gramotnosti (historického myšlení) a ukázka příkladů, jak tyto koncepty zařadit a rozvíjet ve výuce. Učitelé budou mít na tomto semináři možnost promýšlet teoretické rámce výuky na příkladu konkrétních výukových materiálů. Seminář je koncipován jako interaktivní, aby si účastníci sami vyzkoušeli práci na rozvoji historické gramotnosti a takto prakticky získané dovednosti mohli aplikovat na vlastní praxi.

Seminář je zdarma a probíhá u něj akreditační řízení.

bottom of page